window.document.write("");

Business divisions in six regions, with the service capacity covering the whole country

East China
South China
West China
North China
Central China
Bohai Rim

Market layout

Six regions cover the whole country——has operation resources all through the country

 • East China
 • South China
 • West China
 • North China
 • Central China
 • Bohai Rim
 • Shanghai
 • Shandong
 • Anhui
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Fujian
 • Guizhou
 • Hunan
 • Hainan
 • Sichuang
 • Chongqing
 • Yunnan
 • Xizang
 • Xinjiang
 • Qinghai
 • Gansu
 • Neimenggu
 • Beijing
 • Heibei
 • Ningxia
 • Hubei
 • Jiangxi
 • Henan
 • Shanxi
 • Shanxi
 • Tianjin
 • Liaoning
 • Jilin
 • Heilongjiang
31

Provinces, cities, autonomous regions

162

cities

1563

projects

2.6+

Area (one hundred million ㎡ )

300
+

Owners (ten thousand )